چاپ مِش

چاپ مش(one way vision)

لذت تماشای چشم اندازهای بیرون را از دست ندهید.همیشه در بیرون از محیطی که در آن هستید چیزی هست که منتظر نگاه شماست. مثل جریان رفت و آمد مردم در پیاده رو یا خیابانی که در پاییز از برگ درختان، زرد شده است.روزمرّگیهای ما پر است از تصاویری که چشم را به دیدنشان می ارزد. پوشاندن شیشه ها و پنجره ها برای مستور ماندن محیط های شخصی ،اجتناب ناپذیر است اما این مهم با روش دیگری هم قابل اجراست تا دید یکسویه ی ما به فضای بیرونی مسدود نشود.

چاپ مش، این چاره را در اختیار شما قرار می دهد. چاپ مش روشی درچاپ است که بر نوعی pvc اجرا می شود و به

(one way vision) مشهور است.

ویژگی های خاص این pvc  داشتن روزنه های ریز و شبکه ای در سراسر صفحات خود است که به کارگیری اش در روند انجام  چاپ مش تکنولوژی پیشرفته و به روز شده ای را می طلبد که شرکت الکا بهترین آن را در اختیار دارد و می تواند در انواع سالونت و اکو سالونت آن را ارایه کند. چاپ مش از بهترین گزینه های چاپ برای تبلیغات در فضای فروشگاهی است و اساسا هر شیشه یا پنجره ای را با این روش می توان به حالتی رفلکتیو تبدیل کرد. چاپ مش به شما این امکان را می دهد تا علیرغم مهیا گشتن امکان تماشای بیرون از داخل، راستای برعکس این چشم انداز(از بیرون به داخل) برای حفظ آرامش شما ندیدنی و پوشیده بماند.

چاپ فضای باز

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین