یو - وی

با چاپ یووی بر روی هر جسمی اعم از هر رول یا هر سطحی می توانید نقشی از چاپ بر جای گذارید. این تعریف ساده ایست از پیچیده ترین ویژگی چاپِ یو وی .

چاپ uv تمامی محدودیتهای چاپ ابعاد آزاد را از بین برده و دست شما را بسیار باز می گذارد تا هر تصویری را بر هر سطحی چاپ کنید.

آنچه در چاپ uv، رخ می دهد این است که علیرغم دیگر دستگاه های چاپ، در روش چاپ uv ،جوهر در مجاورت نورِ مخصوص خشک می شود و نیازی به حرارت یا باد نیست و به محض قرار گرفتن و پاشیده شدن روی هر سطحی، به آسانی خشک می شود. در نتیجه این جوهر قبل از پخش و انتشار، مثل ماده ای جامد روی سطح خشک می شود تا جایی که برجستگی های آن را می توان به وضوح لمس کرد.به همین دلیل است که جوهر uv نیاز به رول با روکشِ مخصوصِ چاپ ندارد.

شرکت الکا در جریان انجام چاپهایی که نیاز بیشتری به ماندگاری دارند، سراغ دستگاه های چاپ uv خود می رود و تجهیزات خود را برای سفارش چاپ شما تا عرض 320 سانتی متر به کار می اندازد

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین