کانتر تاجدار ام دی اف

کانتر تاجدار ام دی اف

این نوع استند، به مانند یک کشتی از هر جهت زاویه ی نگاه شما را در می نوردد. کانتر تاجدار ام-دی-اف هم در تاج، هم در کناره ها، و هم در جلو پوشیده با پوستری است که معرف محصول شماست. تصاویری که چشم عابران را جلب کرده و ترغیبشان می کند تا نمونه ی ارائه شده ی شما را امتحان کنند.

کانترتاجدار ام دی اف را می توان با تعویض پوستر، مدام موردِ استفاده های مختلف قرار داد و با یک بار تهیه ی آن خود را از این حیث بی نیاز کرد.

شرکت الکا کانتر تاجدار ام دی اف را به صورت بسته بندی شده داخلِ کیف مخصوص ارائه می کند و همه گونه امور چاپ رویِ آن را به عهده می گیرد.

سازه های نمایشگاهی

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین