سازه های فروشگاهی

هر سوژه ای برای بهتر عرضه شدن نیازمند ظاهری مناسب است.همان قالب یا آنچه که البته در تعریف عالیترِ هنر بدان فرم می گویند.این قاعده شامل کالاهای برای فروش نیز می شود.

استندهای فروشگاهی قفسه هایی هستند که برای کالاهای گوناگون،حکم بهترین فرمِ عرضه و نمایش را دارند.استند فروشگاهی در واقع جایگاه قرارگیری یک محصول خاص در فروشگاه است که اختصاصاً تبلیغ آن برند را می کند.

طراحی،ساخت و نصب هرگونه استند فروشگاهی از قدم اول تا مرحله ی آخر با کیفیتی درجه یک… این تعریفی است که الکا از سطح توانایی خود در این باره ارائه می دهد.

شرکت الکا به فراخور وزن، محل قرارگیری و تعدادِ محصولی که باید در این سازه ها چیده شوند، متریالهای متنوعی را در ساخت این گونه استند مورد امتحان قرار داده، که تولید هر یک از آنها تجربه های مفید زیادی را برای ما همراه داشته است. تجربه و تجهیزاتِ در اختیار شرکت الکا، ضامن اعتماد شما و آشکار کننده ی تفاوتهاست.

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین