چاپ کارتن پلاست

چاپ کارتن پلاست

کارتن پلاست متریالی مصرفی در صنایع مختلف است که مخصوصاً در تبلیغات محل فروش P.O.S.M کاربرد فروانی دارد.

محدودیت تیراژ در چاپ روی کارتن پلاست منجر به محدودیت تصمیم برای شما می شود و این یک مشکل قدیمی در شاخه ی چاپ کارتن پلاست است.

عدم محدودیت در تیراژِ چاپِ کارتن پلاست آن قابلیت ویژه ای است که اُلکا مفتخرانه در اختیار شما قرار می دهد.

چاپ مستقیم

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین