نصب رسانه‌ای

نصب رسانه‌ای

بخش وسیعی از تبلیغات محیطی نیاز به «نصب رسانه ای» دارد. نصب بیلبوردها، پل های عابر پیاده، ساین بوردها و ... از این دسته نصبها محسوب می شوند.

شرکت الکا با تأمین تجهیزات و نفرات مورد نیاز، تا سقف 1000 متر مربع چاپ را در یک شبانه روز نصب می نماید.

نصب

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین