چاپ بنر دورو

چاپ بنر دوروی

هر جاده ای بزرگراهی یا خیابانی دو طرفه همیشه دوروی دارد.راستایی برای رفتن و جهتی برای بازگشت و این هر دو هر کدامشان شامل سلسله چشم انداز ها، دیدنیها و تصاویری هستند که هرچه باشند ذهن ما را به خود درگیر می کنند و با ما حرف می زنند.

اگر پیامی برای خوانده شدن یا نقشی به منظور رویت دیگران در نظر دارید و می خواهید جایی در مسیری دو طرفه یا محلی که از دوسو دید دارد به نمایش بگذاریدش،بهترین گزینه برای شما بنر دوروی است.

شرکت الکا این گونه از چاپ یعنی چاپ بنر دوروی را با تمامی خدمات تکمیلی و بالاترین دقت و ظرافتِ ممکن به اجرا می رساند و مطمئن باشید پیرو این مدعا مهارت بالایی در برآورده نمودن انتظار شما دارد.

چاپ بنر دوروی بر روی بنری چاپ می شود که از نوع معمولی ضخیم تر است و هر دو سمت آن از کوتینگ مخصوصِ سالونت بیس برخوردار است و مناسب ترین چاپِ تبلیغاتی برای سازه های موجود در بلوارها ( لمپست بنر) و استرا بوردهاست.

چاپ فضای باز

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین