چاپ گلاسه

چاپ کاغذ گلاسه – فتو گلاسه

هرعکس بازنمایی یک لحظه است. ثبت تصویری که جان داشته و اکنون دیگر تنها عکسی است بر صفحه ای. همین خود کافیست تا بدانیم داشتن مهارت این فن یعنی  چه!

فنِ انتقال یک تصویر بر کاغذ. توانایی ای که شرکت الکا در اجرای آن بر کاغذ گلاسه و فتوگلاسه شهرت دارد. چاپ کاغذ گلاسه –فتوگلاسه چاپی است محبوب برای طرفداران عکس و عکاسی.

چاپ کاغذ گلاسه و فتو گلاسه

بهترین گونه از روشهای چاپ برای چاپ تصاویرعکاسی شده است.همان عکسهایی که از روی نگاتیوهای B5 ظاهر می شدند. به همین سبب به چاپ کاغذ گلاسه_فتوگلاسه ، چاپ عکس نیز می گویند و موارد استفاده اش اغلب شامل قابهای شاسی، فومبوردها و پوسترهای ویژه است.

چاپ فضای بسته

خانه‌ی تولید رسانه

© ۱۳۹۷ الکا خانه‌ی تولید رسانه، تمامی حقوق محفوظ است.

بازطراحی توسط زربین