اُلکا، پیشتاز در ارائه‌ی خدمات و محصولات تبلیغات محیطی

اُلکا با بیش از یک دهه تجربه،تعریف تازه ای از کیفیت در اجرای پروژه های B.T.L و A.T.L را ایجاد نموده است.

با ما بیش‌تر آشنا شوید

جدیدترین کارها

نگرش ما نوآوری ،ثبات ، نظم واحترام به مخاطب است .